CardAccess toegangscontrole    Veiligheid in kaart

Robuuste componenten voor onder de zwaarste omstandigheden

Het elektronische toegangssysteem van CardAccess werkt met robuuste componenten en contactloze kaarten, die ook onder de zwaarste omstandigheden betrouwbaar blijven functioneren. Dat maakt CardAccess bij uitstek geschikt voor de industrie, waar toegangsbeheer essentiëler is dan ooit. In onder andere raffinaderijen, chemische fabrieken en elektriciteitscentrales is met CardAccess perfect te voorkomen dat personen op locaties komen waarvoor zij niet zijn bevoegd.

Ook in de voedingsmiddelenindustrie, bij olie- en gaswinning en bij de opslag van gevaarlijke stoffen voorkomt CardAccess dat personen ongeautoriseerd binnenkomen en daarmee zichzelf en het bedrijf in gevaar brengen.

Eenvoudig beheer

CardAccess werkt met een eenvoudig en overzichtelijk beheerplatform, op basis waarvan de plant manager snel de juiste beslissingen kan nemen. Zo wordt niet alleen de veiligheid, maar ook de snelheid van de werkprocessen gegarandeerd. Op elk moment is na te gaan wie waar aanwezig is in geval van calamiteiten, waar bedrijfshulpverleners zich bevinden en of die in voldoende mate aanwezig zijn. Voorts zijn scenario’s te programmeren voor als een incident optreedt. Denk aan medewerkers die alleen naar buiten kunnen, terwijl BHV-ers en de bedrijfsbrandweer nog wel naar binnen kunnen. Via paslezers op de verzamelplaatsen is na te gaan of iedereen is geëvacueerd.

Controle op veiligheidstrainingen

Bij veel risicovolle bedrijven is het voor medewerkers verplicht om regelmatig een veiligheidstraining te volgen. Met CardAccess is automatisch na te gaan of dat is gebeurd. Als een certificaat is verlopen, wordt de toegang geweigerd. Beheerders kunnen ook instellen dat zij een melding krijgen als veiligheidscertificaten van medewerkers verlopen, zodat zij die tijdig naar de training kunnen sturen.

Veiligheid van bezoekers

CardAccess denkt ook aan de veiligheid van bezoekers. Deze krijgen een pas die alleen toegang verschaft tot veilige zones. Als toegang nodig is tot risicolocaties, kan dat alleen onder begeleiding van een daarvoor bevoegde medewerker.

Collegiale bescherming

Op locaties waar een medewerker gewond of onwel zou kunnen raken, is met CardAccess in te stellen dat nooit iemand alleen naar binnen mag en dat iemand niet de locatie kan verlaten, als er maar één medewerker achterblijft. Zo blijft er altijd een collega beschikbaar die hulp kan verlenen.

Voorkoming besmettingsgevaar

Nog een handige functie voor de industrie is de zone binnen de zone. Deze verplicht medewerkers om een bepaalde route te volgen. Op deze wijze is bijvoorbeeld verspreiding van gevaarlijke stoffen of het besmetten van een steriele ruimte tegen te gaan.

Alarm bij misbruik

De veiligheid is nog verder te verhogen doordat ongeautoriseerd gebruik van een pas tot alarm leidt, eventueel ondersteund met actuele camerabeelden. Iemand is dan direct op zijn gevaarlijke gedrag aan te spreken. Ook als deuren en poorten langer open blijven dan toegestaan, ontvangt de beheerder direct een alarmmelding.

Rapportagemogelijkheden
Als zich ondanks de goede beveiligingsmaatregelen een calamiteit voordoet, genereert CardAccess snel en nauwkeurig een rapportage, die inzicht geeft in welke personen aanwezig waren, hoe de evacuatie is verlopen en wat er mogelijk fout is gegaan.

Aanvullende functionaliteit

De toegangspas is niet alleen te gebruiken om deuren en poorten te openen. Ook de PC is ermee te ontgrendelen en de pas is te gebruiken voor ‘printing on demand’, zodat gevoelige documenten niet onbeheerd uit een printer komen rollen. Verder kunnen met de pas sleutelkasten worden geopend, evenals lockers. Binnen de industrie is het zelfs mogelijk om voor het inschakelen van machines of starten van processen een toegangspas te vereisen.

 

shutterstock 361041629 2

Integratie met andere installaties

Toegangsbeheer staat niet op zichzelf. CardAccess ook niet. Het systeem is perfect te combineren met de personeelsdatabase, zodat geen dubbele administratie hoeft te worden gevoerd. Bovendien wordt zo voorkomen dat na uitdiensttreding iemand nog wel toegang tot de locatie heeft.

Integratie is ook mogelijk met alarmering. De eerste bevoegde die zich met zijn pas aanmeldt, schakelt het alarm uit, terwijl de laatste medewerker die vertrekt, automatisch het alarm inschakelt.

Is er al een toegangssysteem of camera-installatie? Dan is dat in de meeste gevallen te combineren met CardAccess. Ook kan bijvoorbeeld gebruik worden gemaakt van QR-lezers of camera’s met kentekenherkenning om de toegang van voertuigen te reguleren. Vooral voor aangemelde bezoekers is dat handig. Voor vaste medewerkers is een actieve ID-tag te gebruiken in het voertuig. En door koppeling van een camerasysteem komt van iedere verstoring van het proces beeldmateriaal beschikbaar.

Relatief lage gebruikskosten

De fabrikant van CardAccess besteedt veel aandacht aan duurzaamheid. Dat betekent onder andere dat nog goed werkende apparatuur nooit vervangen hoeft te worden omdat er bijvoorbeeld geen firmware meer voor wordt uitgebracht, of omdat nieuwe onderdelen niet meer geleverd worden. De apparatuur gaat zeer lang mee en de systemen kunnen ook na vele jaren nog worden uitgebreid. De garantie is in combinatie met een SLA sowieso 10 jaar, maar er zijn systemen die al 25 jaar naar grote tevredenheid functioneren.

Geïnteresseerd in meer informatie of een referentieproject? Bel 0416-320042.

test

Toegangscontrole die tegemoet komt aande eisen van de hectiek binnen logistiek.

Het toegangsbeheersysteem CardAccess is het resultaat van tientallen jaren ervaring met de eisen die de logistieke sector stelt. De componenten zijn robuust en geschikt voor intensief gebruik, de software is uiterst flexibel en bevat verschillende speciaal voor logistieke bedrijven geschikte functies en één en hetzelfde systeem is wereldwijd te gebruiken. CardAccess regelt de toegang voor eigen medewerkers, maar ook voor chauffeurs en onderaannemers. Het biedt uitgebreide mogelijkheden voor bezoekersregistratie en is op vele manieren beveiligd tegen misbruik. Met CardAccess is perfect tegemoet te komen aan de eisen die onder andere de ISPS en TAPA stellen. En dat alles zonder onnodige vertragingen in het proces te veroorzaken en conform de AVG/GDPR!

Complete beveiliging

Zeker binnen logistieke bedrijven begint de beveiliging met het bepalen van wie wel en niet naar binnen mag en op welke tijden. Maar toegangsbeheer staat ook zeker hier niet op zichzelf. Daarom biedt CardAccess uitstekende mogelijkheden voor koppelingen met andere systemen. Denk aan intercoms of beveiligingscamera’s die alarm met beeld doorsturen, als ergens een verkeerde pas wordt aangeboden of een deur of poort te lang open blijft staan. Het parkeerbeheer kan worden ondersteund, eventueel met behulp van camera’s met nummerplaatherkenning. En op dezelfde manier kunnen de docks worden vrijgegeven. Terwijl de wagen wordt geladen of gelost, heeft de chauffeur toegang tot toiletruimtes en andere chauffeursfaciliteiten. Als schade ontstaat, hoeft er geen twijfel te zijn over wie daarop kan worden aangesproken.

Smartphone als tijdelijke toegangspas

Behalve voor chauffeurs, biedt CardAccess ook voor andere bezoekers uitstekende registratiemogelijkheden. Er kan onder andere vooraf een QR-code worden gestuurd, waarmee de smartphone van de bezoeker als tijdelijke toegangspas is te gebruiken. De chauffeur of bezoeker hoeft dan niet te wachten totdat uitgezocht is of hem toegang verleend mag worden. Er kan eenmalig of voor een bepaalde periode toegang worden verleend, waarbij per deur of poort bepaald kan worden of deze geopend mag worden.

Persoonlijke veiligheid

Met CardAccess is aan de hand van lijsten en plattegronden op elk moment na te gaan wie waar aanwezig is. Zeker tijdens calamiteiten is dat van groot belang. In de gebruiksvriendelijke software zijn ook tal van scenario’s te programmeren, zodat het toegangssysteem in geval van nood optimale ondersteuning biedt aan het evacueren van de locatie en het vaststellen of iedereen in veiligheid is. Daarnaast is het mogelijk om risicovolle processen te beveiligen. Als daarvoor minimaal twee personen nodig zijn of als personen daarvoor gecertificeerd moeten zijn, kan CardAccess voorkomen dat afgeweken wordt van de voorschriften.

Gegevensbeveiliging

CardAccess is ook uitermate geschikt om gegevens te beveiligen en zo bijvoorbeeld diefstal van goederen te voorkomen. Het is onder andere mogelijk dat PC’s alleen te gebruiken zijn als de toegangspas in een speciale lezer zit en dat alleen geprint kan worden als de medewerker bij het apparaat staat. Zo wordt voorkomen dat vertrouwelijke documenten door derden worden ingezien of meegenomen kunnen worden. Kasten met een vertrouwelijke inhoud kunnen gewoon met sleutels worden afgesloten, waarbij het gebruik van de sleutels weer met CardAccess is te reguleren. Als een sleutel niet voor een vastgestelde tijd wordt teruggeplaatst in de sleutelkast, krijgt de beheerder een gespecificeerde alarmmelding.

 

shutterstock 743987836

Gebruiksvriendelijk beheer

Men hoeft geen beveiligingsspecialist te zijn om met CardAccess te kunnen werken. Het is zeer eenvoudig om mutaties door te voeren, zoals het toevoegen of verwijderen van medewerkers uit het systeem. Dit kan ook via een koppeling met de personeelsadministratie of Active Directory. Zo wordt niet alleen een dubbele administratie voorkomen, maar is het ook niet mogelijk dat iemand na vertrek bij de organisatie nog steeds toegang heeft. Een vermiste pas kan direct uit het systeem worden gehaald.

Bij calamiteiten ontvangt de beheerder een melding, die ondersteund wordt met duidelijke plattegronden en eventueel camerabeelden. Denk aan een deur die open blijft staan, een ongeldige pas die wordt aangeboden of twee personen die met één pas naar binnen willen.

Lage gebruikskosten

Zeker niet onbelangrijk zijn de relatief lage Total Costs of Ownership van CardAccess. Modern toegangsbeheer vraagt altijd een forse investering, maar gebruikers van CardAccess hebben daar vervolgens zeer lang profijt van. Er wordt sowieso een garantie van 10 jaar verleend, als een SLA wordt afgesloten. Maar ook daarna blijven onderdelen leverbaar en wordt de software up-to-date gehouden. Zo is het niet nodig om na een aantal jaar een goed functionerend systeem weg te gooien, omdat het niet meer uit te breiden is. Er zijn CardAccess-systemen die al langer dan 25 jaar probleemloos functioneren. Onder andere IKEA Nederland, Van Den Bosch Transporten, Versteijnen Logistic Services en de distributiecentra van Jumbo behoren tot de tevreden gebruikers van CardAccess.

Geïnteresseerd in meer informatie of een referentieproject? Bel 0416-320042.

test

De juiste balans tussen veiligheid,bewegingsvrijheid en gastvrijheid.

In scholen en universiteiten dienen studenten zich veilig te voelen om goed te kunnen presteren. Het personeel moet ongehinderd kunnen werken en de middelen die zij gebruiken  moeten er de volgende dag ook nog (onbeschadigd) staan. 
Tegelijkertijd is een onderwijsinstelling vaak vrij toegankelijk en bevinden zich vele personen dagelijks in het pand. Met een paar slimme oplossingen wordt het overzicht gehandhaafd en is de veiligheid gewaarborgd.

Presentieregistratie
Dankzij een volledig geautomatiseerd presentieregistratiesysteem kan nauwkeurig de aanwezigheid van studenten worden vastgelegd. Met óf zonder passen. Door het registreren van aanwezigheid is ook direct bekend wie er (ongeoorloofd) absent zijn.

Elektronische sloten
Vooral in een school is er sprake van een groot aantal deuren. Achter die deuren staan tegenwoordig heel wat dure spullen, zoals laptops, digitale borden etc. 
Omdat het meestal duurder is om al deze deuren te voorzien van toegangscontrole lezers, wordt er vaak gebruik gemaakt van elektronische sloten. Eenvoudig te installeren, te gebruiken en te onderhouden!

Lock-down functie
Bij een dreiging of calamiteit wil je direct kunnen reageren, zo kunt u met de Lock down functie in een oogwenk de toegang beperken of een volledig gebouw afsluiten.

Eén pas voor alle apparaten
Eén pas voor alle apparatenParkeren, printen, boeken lenen, lunch in de kantine, lockers. Met een slim toegangssysteem kunt u alle databases en pasjes samenbrengen tot één.

 

test

Optimale zorgvuldigheid binnen de zorgsector

Het elektronische toegangssysteem CardAccess houdt als geen ander rekening met speciale eisen die de zorgsector stelt. Het voorkomt niet alleen dat personen op locaties komen waarvoor zij niet zijn bevoegd, maar doet dat ook zonder het zorgproces te hinderen. Bovendien biedt het speciale mogelijkheden om gegevens tegen diefstal te beschermen en te voorkomen dat steriele ruimten worden besmet. Maar het sterkste punt is wellicht de duurzaamheid. Sommige systemen draaien al 25 jaar en kunnen nog altijd zonder problemen worden aangepast en uitgebreid. Zo blijven bestaande investeringen behouden bij reorganisaties en verbouwingen en ontstaat een ongekend lage Total Costs of Ownership.

Eenvoudig beheer

CardAccess werkt met een eenvoudig te gebruiken en overzichtelijk beheerplatform, op basis waarvan de afdelingsmanager snel de juiste beslissingen kan nemen. Zo wordt niet alleen de veiligheid, maar ook de snelheid van het zorgproces gegarandeerd. Op elk moment is na te gaan wie waar aanwezig is. En in geval van calamiteiten is direct te zien waar bedrijfshulpverleners zich bevinden en of die in voldoende mate aanwezig zijn. Voorts zijn scenario’s te programmeren voor als bepaalde incidenten optreden. De flexibiliteit van CardAccess kent voor wat dit betreft geen grenzen.

Autorisaties

In een zorginstelling kan elke seconde het verschil bepalen tussen leven of dood. Toch blijft het noodzakelijk om bepaalde ruimtes beperkt toegankelijk te maken, om de veiligheid van medewerkers, patiënten en bezoekers te garanderen en te voorkomen dat vitale hulpmiddelen of gevaarlijke stoffen verdwijnen. Met CardAccess is snel en eenvoudig te bepalen wie tot welke ruimtes toegang heeft en zelfs op welke tijden. Voor de veiligheid kan het nodig zijn dat iemand nooit alleen in een bepaalde ruimte is. Ook dat is met CardAccess in te stellen. Kasten met kostbare of risicovolle objecten kunnen gewoon met sleutels worden geopend, waarbij de pas van CardAccess nodig is om de sleutel uit een sleutelkast te halen. De beheerder krijgt een alarm bij ongeautoriseerde handelingen en als sleutels niet tijdig worden geretourneerd.

Gegevensbescherming

CardAccess biedt de mogelijkheid om met één pas toegang tot locaties én het computersysteem te krijgen. Zonder pas geeft de computer geen informatie vrij, zodat de kans klein wordt dat via onbeheerde PC’s gevoelige informatie naar buiten lekt. Dezelfde pas is ook te gebruiken om een printer te activeren. Hiermee wordt voorkomen dat privacygevoelige documenten onbeheerd uit een printer komen rollen of daar blijven liggen.

Voorkoming besmettingsgevaar

Nog een belangrijke functie voor de zorgsector is voorkoming van besmetting. Het toegangssysteem voorkomt bijvoorbeeld dat iemand rechtstreeks vanuit een ‘vuile’ ruimte een steriele omgeving betreedt. Ook kan worden ingesteld dat iemand gedurende een aantal uren geen steriele omgeving mag betreden, als hij in een ‘vuile’ ruimte is geweest.

Integratie met andere beveiligingssystemen

Toegangsbeheer staat niet op zichzelf. Zeker niet in een complexe omgeving als een zorginstelling. Via intelligente koppelingen is het mogelijk om automatisch camerabeelden te ontvangen als een ongeldige pas wordt aangeboden, een deur te lang open blijft staan of als twee mensen met één pas proberen binnen te komen.

Ook koppeling met brandmeld- en ontruimingsinstallaties is mogelijk, zodat het systeem in het geval van een calamiteit de noodprocedures ondersteunt. Het wordt direct duidelijk waar mensen zich bevinden en of er bijvoorbeeld voldoende capaciteit voorhanden is om een evacuatie van patiënten goed te laten verlopen. Dit alles ondersteund door duidelijke plattegronden.

 

shutterstock 718097074

Administratie

CardAccess kan veilig gebruik maken van gegevens in de personeelsdatabase (Active Directory), zodat niet alleen een dubbele administratie wordt voorkomen, maar ook dat personen die uit dienst zijn nog naar binnen kunnen. Deze functionaliteit is conform de AVG/GDPR uit te voeren.

Rapportagemogelijkheden
Na een calamiteit kan CardAccess snel overzichtelijke rapporten genereren voor het management. Zo is bijvoorbeeld nauwkeurig te reconstrueren hoe de bestrijding van de calamiteit heeft plaatsgevonden, om op basis daarvan de procedures te kunnen optimaliseren. Via de koppeling met het camerasysteem is dit bovendien met beelden te ondersteunen.

Lage gebruikskosten
Met de invoering van elektronisch toegangsbeheer is een grote startinvestering gemoeid. Met CardAccess heeft de gebruiker daar echter lang plezier van. De componenten zijn op de eerste plaats van een zodanige kwaliteit dat er in combinatie met een SLA 10 jaar garantie op gegeven wordt, maar er zijn ook systemen die al 25 jaar zonder problemen functioneren. Dat komt door de hoge kwaliteit, maar ook omdat CardAccess de apparatuur blijft leveren en ondersteunen met bijvoorbeeld nieuwe software. Zo is het niet nodig om na een aantal jaar een goed functionerend systeem weg te gooien, omdat het niet meer uit te breiden is.

Geïnteresseerd in meer informatie of een referentieproject? Bel 0416-320042.

test