CardAccess toegangscontrole    Veiligheid in kaart

Cardaccess

Robuuste componenten voor onder de zwaarste omstandigheden

Het elektronische toegangssysteem van CardAccess werkt met robuuste componenten en contactloze kaarten, die ook onder de zwaarste omstandigheden betrouwbaar blijven functioneren. Dat maakt CardAccess bij uitstek geschikt voor de industrie, waar toegangsbeheer essentiëler is dan ooit. In onder andere raffinaderijen, chemische fabrieken en elektriciteitscentrales is met CardAccess perfect te voorkomen dat personen op locaties komen waarvoor zij niet zijn bevoegd.

Ook in de voedingsmiddelenindustrie, bij olie- en gaswinning en bij de opslag van gevaarlijke stoffen voorkomt CardAccess dat personen ongeautoriseerd binnenkomen en daarmee zichzelf en het bedrijf in gevaar brengen.

Eenvoudig beheer

CardAccess werkt met een eenvoudig en overzichtelijk beheerplatform, op basis waarvan de plant manager snel de juiste beslissingen kan nemen. Zo wordt niet alleen de veiligheid, maar ook de snelheid van de werkprocessen gegarandeerd. Op elk moment is na te gaan wie waar aanwezig is in geval van calamiteiten, waar bedrijfshulpverleners zich bevinden en of die in voldoende mate aanwezig zijn. Voorts zijn scenario’s te programmeren voor als een incident optreedt. Denk aan medewerkers die alleen naar buiten kunnen, terwijl BHV-ers en de bedrijfsbrandweer nog wel naar binnen kunnen. Via paslezers op de verzamelplaatsen is na te gaan of iedereen is geëvacueerd.

Controle op veiligheidstrainingen

Bij veel risicovolle bedrijven is het voor medewerkers verplicht om regelmatig een veiligheidstraining te volgen. Met CardAccess is automatisch na te gaan of dat is gebeurd. Als een certificaat is verlopen, wordt de toegang geweigerd. Beheerders kunnen ook instellen dat zij een melding krijgen als veiligheidscertificaten van medewerkers verlopen, zodat zij die tijdig naar de training kunnen sturen.

Veiligheid van bezoekers

CardAccess denkt ook aan de veiligheid van bezoekers. Deze krijgen een pas die alleen toegang verschaft tot veilige zones. Als toegang nodig is tot risicolocaties, kan dat alleen onder begeleiding van een daarvoor bevoegde medewerker.

Collegiale bescherming

Op locaties waar een medewerker gewond of onwel zou kunnen raken, is met CardAccess in te stellen dat nooit iemand alleen naar binnen mag en dat iemand niet de locatie kan verlaten, als er maar één medewerker achterblijft. Zo blijft er altijd een collega beschikbaar die hulp kan verlenen.

Voorkoming besmettingsgevaar

Nog een handige functie voor de industrie is de zone binnen de zone. Deze verplicht medewerkers om een bepaalde route te volgen. Op deze wijze is bijvoorbeeld verspreiding van gevaarlijke stoffen of het besmetten van een steriele ruimte tegen te gaan.

Alarm bij misbruik

De veiligheid is nog verder te verhogen doordat ongeautoriseerd gebruik van een pas tot alarm leidt, eventueel ondersteund met actuele camerabeelden. Iemand is dan direct op zijn gevaarlijke gedrag aan te spreken. Ook als deuren en poorten langer open blijven dan toegestaan, ontvangt de beheerder direct een alarmmelding.

Rapportagemogelijkheden
Als zich ondanks de goede beveiligingsmaatregelen een calamiteit voordoet, genereert CardAccess snel en nauwkeurig een rapportage, die inzicht geeft in welke personen aanwezig waren, hoe de evacuatie is verlopen en wat er mogelijk fout is gegaan.

Aanvullende functionaliteit

De toegangspas is niet alleen te gebruiken om deuren en poorten te openen. Ook de PC is ermee te ontgrendelen en de pas is te gebruiken voor ‘printing on demand’, zodat gevoelige documenten niet onbeheerd uit een printer komen rollen. Verder kunnen met de pas sleutelkasten worden geopend, evenals lockers. Binnen de industrie is het zelfs mogelijk om voor het inschakelen van machines of starten van processen een toegangspas te vereisen.

 

shutterstock 361041629 2

Integratie met andere installaties

Toegangsbeheer staat niet op zichzelf. CardAccess ook niet. Het systeem is perfect te combineren met de personeelsdatabase, zodat geen dubbele administratie hoeft te worden gevoerd. Bovendien wordt zo voorkomen dat na uitdiensttreding iemand nog wel toegang tot de locatie heeft.

Integratie is ook mogelijk met alarmering. De eerste bevoegde die zich met zijn pas aanmeldt, schakelt het alarm uit, terwijl de laatste medewerker die vertrekt, automatisch het alarm inschakelt.

Is er al een toegangssysteem of camera-installatie? Dan is dat in de meeste gevallen te combineren met CardAccess. Ook kan bijvoorbeeld gebruik worden gemaakt van QR-lezers of camera’s met kentekenherkenning om de toegang van voertuigen te reguleren. Vooral voor aangemelde bezoekers is dat handig. Voor vaste medewerkers is een actieve ID-tag te gebruiken in het voertuig. En door koppeling van een camerasysteem komt van iedere verstoring van het proces beeldmateriaal beschikbaar.

Relatief lage gebruikskosten

De fabrikant van CardAccess besteedt veel aandacht aan duurzaamheid. Dat betekent onder andere dat nog goed werkende apparatuur nooit vervangen hoeft te worden omdat er bijvoorbeeld geen firmware meer voor wordt uitgebracht, of omdat nieuwe onderdelen niet meer geleverd worden. De apparatuur gaat zeer lang mee en de systemen kunnen ook na vele jaren nog worden uitgebreid. De garantie is in combinatie met een SLA sowieso 10 jaar, maar er zijn systemen die al 25 jaar naar grote tevredenheid functioneren.

Geïnteresseerd in meer informatie of een referentieproject? Bel 0416-320042.