CardAccess toegangscontrole    Veiligheid in kaart

Cardaccess

Optimale zorgvuldigheid binnen de zorgsector

Het elektronische toegangssysteem CardAccess houdt als geen ander rekening met speciale eisen die de zorgsector stelt. Het voorkomt niet alleen dat personen op locaties komen waarvoor zij niet zijn bevoegd, maar doet dat ook zonder het zorgproces te hinderen. Bovendien biedt het speciale mogelijkheden om gegevens tegen diefstal te beschermen en te voorkomen dat steriele ruimten worden besmet. Maar het sterkste punt is wellicht de duurzaamheid. Sommige systemen draaien al 25 jaar en kunnen nog altijd zonder problemen worden aangepast en uitgebreid. Zo blijven bestaande investeringen behouden bij reorganisaties en verbouwingen en ontstaat een ongekend lage Total Costs of Ownership.

Eenvoudig beheer

CardAccess werkt met een eenvoudig te gebruiken en overzichtelijk beheerplatform, op basis waarvan de afdelingsmanager snel de juiste beslissingen kan nemen. Zo wordt niet alleen de veiligheid, maar ook de snelheid van het zorgproces gegarandeerd. Op elk moment is na te gaan wie waar aanwezig is. En in geval van calamiteiten is direct te zien waar bedrijfshulpverleners zich bevinden en of die in voldoende mate aanwezig zijn. Voorts zijn scenario’s te programmeren voor als bepaalde incidenten optreden. De flexibiliteit van CardAccess kent voor wat dit betreft geen grenzen.

Autorisaties

In een zorginstelling kan elke seconde het verschil bepalen tussen leven of dood. Toch blijft het noodzakelijk om bepaalde ruimtes beperkt toegankelijk te maken, om de veiligheid van medewerkers, patiënten en bezoekers te garanderen en te voorkomen dat vitale hulpmiddelen of gevaarlijke stoffen verdwijnen. Met CardAccess is snel en eenvoudig te bepalen wie tot welke ruimtes toegang heeft en zelfs op welke tijden. Voor de veiligheid kan het nodig zijn dat iemand nooit alleen in een bepaalde ruimte is. Ook dat is met CardAccess in te stellen. Kasten met kostbare of risicovolle objecten kunnen gewoon met sleutels worden geopend, waarbij de pas van CardAccess nodig is om de sleutel uit een sleutelkast te halen. De beheerder krijgt een alarm bij ongeautoriseerde handelingen en als sleutels niet tijdig worden geretourneerd.

Gegevensbescherming

CardAccess biedt de mogelijkheid om met één pas toegang tot locaties én het computersysteem te krijgen. Zonder pas geeft de computer geen informatie vrij, zodat de kans klein wordt dat via onbeheerde PC’s gevoelige informatie naar buiten lekt. Dezelfde pas is ook te gebruiken om een printer te activeren. Hiermee wordt voorkomen dat privacygevoelige documenten onbeheerd uit een printer komen rollen of daar blijven liggen.

Voorkoming besmettingsgevaar

Nog een belangrijke functie voor de zorgsector is voorkoming van besmetting. Het toegangssysteem voorkomt bijvoorbeeld dat iemand rechtstreeks vanuit een ‘vuile’ ruimte een steriele omgeving betreedt. Ook kan worden ingesteld dat iemand gedurende een aantal uren geen steriele omgeving mag betreden, als hij in een ‘vuile’ ruimte is geweest.

Integratie met andere beveiligingssystemen

Toegangsbeheer staat niet op zichzelf. Zeker niet in een complexe omgeving als een zorginstelling. Via intelligente koppelingen is het mogelijk om automatisch camerabeelden te ontvangen als een ongeldige pas wordt aangeboden, een deur te lang open blijft staan of als twee mensen met één pas proberen binnen te komen.

Ook koppeling met brandmeld- en ontruimingsinstallaties is mogelijk, zodat het systeem in het geval van een calamiteit de noodprocedures ondersteunt. Het wordt direct duidelijk waar mensen zich bevinden en of er bijvoorbeeld voldoende capaciteit voorhanden is om een evacuatie van patiënten goed te laten verlopen. Dit alles ondersteund door duidelijke plattegronden.

 

shutterstock 718097074

Administratie

CardAccess kan veilig gebruik maken van gegevens in de personeelsdatabase (Active Directory), zodat niet alleen een dubbele administratie wordt voorkomen, maar ook dat personen die uit dienst zijn nog naar binnen kunnen. Deze functionaliteit is conform de AVG/GDPR uit te voeren.

Rapportagemogelijkheden
Na een calamiteit kan CardAccess snel overzichtelijke rapporten genereren voor het management. Zo is bijvoorbeeld nauwkeurig te reconstrueren hoe de bestrijding van de calamiteit heeft plaatsgevonden, om op basis daarvan de procedures te kunnen optimaliseren. Via de koppeling met het camerasysteem is dit bovendien met beelden te ondersteunen.

Lage gebruikskosten
Met de invoering van elektronisch toegangsbeheer is een grote startinvestering gemoeid. Met CardAccess heeft de gebruiker daar echter lang plezier van. De componenten zijn op de eerste plaats van een zodanige kwaliteit dat er in combinatie met een SLA 10 jaar garantie op gegeven wordt, maar er zijn ook systemen die al 25 jaar zonder problemen functioneren. Dat komt door de hoge kwaliteit, maar ook omdat CardAccess de apparatuur blijft leveren en ondersteunen met bijvoorbeeld nieuwe software. Zo is het niet nodig om na een aantal jaar een goed functionerend systeem weg te gooien, omdat het niet meer uit te breiden is.

Geïnteresseerd in meer informatie of een referentieproject? Bel 0416-320042.